5: Jana Čierna (Sagitta): Finančný plán pomôže v horších časoch

Diagnóza Podnikateľ
Diagnóza Podnikateľ
5: Jana Čierna (Sagitta): Finančný plán pomôže v horších časoch
/

V tejto časti podcastu Diagnóza Podnikateľ sa dozviete:  

  • Ako urobiť finančný plán pre svoje nové podnikanie,
  • že, každá skúsenosť vás učí rásť,
  • čo sú to fixné náklady,
  • prečo je v podnikaní dôležité ísť s kožou na trh,
  • či budúcnosť podnikania záleží od vašich partnerov,
  • prečo je dobré sledovať si cash flow a mať rezervu.

Dôležité odkazy z podcastu:

Chcete si podcast radšej prečítať?

Čítať ďalej „5: Jana Čierna (Sagitta): Finančný plán pomôže v horších časoch“

Ako urobiť finančný plán pre svoje nové podnikanie

financny plan

Zo série MANUÁL NA PODNIKANIE (Na čo všetko myslieť, než sa pustíte do vlastného biznisu)

Čas čítania: 9 minút

Jazykové okienko na úvod: V slovenčine (ale i v ďalších jazykoch, napríklad angličtine, poľštine či maďarčine) sa slovo finančný plán, o akom tu dnes chcem hovoriť, zvykne dosť zmätočne zamieňať s viacerými výrazmi: biznis plán, rozpočet projektu, projektový plán, výkaz ziskov a strát…no a aby toho nebolo dosť, používané názvy vôbec nie sú synonymá, ale výrazy, ktoré znamenajú niečo iné. Prípadne niekedy znamenajú niečo iné iba v odlišnom kontexte, ale z hľadiska obsahu sú totožné.

Takže – to, čo tu dnes chcem popísať, je spôsob, ako si pre nové podnikanie alebo existujúce podnikanie vytvoríte jednoduchú, viacročnú finančnú projekciu. Budem tu na to používať slovné spojenie finančný plán alebo finančná projekcia a budem tým mať na mysli tú istú vec. Pôjde o súbor nenáročných tabuliek, pravdepodobne dvoch-troch.

Čítať ďalej „Ako urobiť finančný plán pre svoje nové podnikanie“

Scroll to top