Ako urobiť finančný plán pre svoje nové podnikanie

financny plan

Zo série MANUÁL NA PODNIKANIE (Na čo všetko myslieť, než sa pustíte do vlastného biznisu)

Čas čítania: 9 minút

Jazykové okienko na úvod: V slovenčine (ale i v ďalších jazykoch, napríklad angličtine, poľštine či maďarčine) sa slovo finančný plán, o akom tu dnes chcem hovoriť, zvykne dosť zmätočne zamieňať s viacerými výrazmi: biznis plán, rozpočet projektu, projektový plán, výkaz ziskov a strát…no a aby toho nebolo dosť, používané názvy vôbec nie sú synonymá, ale výrazy, ktoré znamenajú niečo iné. Prípadne niekedy znamenajú niečo iné iba v odlišnom kontexte, ale z hľadiska obsahu sú totožné.

Takže – to, čo tu dnes chcem popísať, je spôsob, ako si pre nové podnikanie alebo existujúce podnikanie vytvoríte jednoduchú, viacročnú finančnú projekciu. Budem tu na to používať slovné spojenie finančný plán alebo finančná projekcia a budem tým mať na mysli tú istú vec. Pôjde o súbor nenáročných tabuliek, pravdepodobne dvoch-troch.

Finančný plán má a musí byť súčasťou každého dobrého biznisplánu (podnikateľského plánu). No potrebujete ho najmä sami pre seba – ak chcete významne zvýšiť svoje šance, že v podnikaní uspejete.

Mnohé základné princípy uvažovania, ktoré tu popíšem, však platia aj pre sledovanie reálneho vývoja Vášho podnikania, pre tvorbu rôznych rozpočtov, či pri čítaní výkazov konkurenčných podnikov (ktorými sa môžete inšpirovať). Spája ich určitá vnútorná logika – a keď si ju osvojíte, pomôže vám aj v iných situáciách.

Čo je to finančný plán?

Finančný plán zahŕňa, kumuluje a ideálne aj interpretuje všetky podstatné finančné informácie o vašom (budúcom) podnikaní do jedného uceleného obrazu. Má podobu tabuliek, niekedy i grafov. Obsahuje obvykle informácie o očakávaných výnosoch a nákladoch, o potrebných investíciách, pôžičkách či úveroch, o pohľadávkach a záväzkoch a stave hotovosti vo Vašej (zamýšľanej) firme. Je to jedna z najdôležitejších častí podnikateľského plánu.

Finančný plán – projekcia sa obvykle robí na aspoň tri roky. Sú okolnosti, ktoré si môžu vyžadovať naprojektovať až 5-ročný horizont. Sú tiež zámery, pri ktorých naopak nemá význam robiť projekciu dlhšiu, ako ročnú. Toto by ste si mali definovať sami, ale ak začínate, odporúčam Vám 3 roky.

Finančný plán sa robí v rôznej miere detailu.

Čo sa týka detailizácie v čase, zvoliť vhodné jednotkové obdobie (rok, štvrťrok, mesiac, ale niekedy až týždeň) je potrebné v závislosti od toho, o akom biznise sa bavíme. Jednoduchý biznis má zmysel modelovať v štvrťročných alebo dokonca len ročných „rezoch“. Náročný biznis, alebo podnikanie, ktoré bude veľmi citlivé na výkyvy hotovosti, si môže vyžadovať modelovanie až v týždňoch. Viem o človeku, ktorý si svoj prvý obchod namodeloval v exceli na prvý rok v týždenných rezoch a po jeho spustení denne sledoval a porovnával svoje skutočné „čísla“ so svojou pôvodnou projekciou. Dnes už to tak nerobí – ale vlastní sieť obchodov a disponuje kvalitným informačným systémom, ktorý mu prehľad o podnikaní umožňuje mať kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa týka detailizácie obsahových položiek (ktoré jednotlivé typy nákladov, výnosov, pohľadávok, záväzkov, atď. vo svojom finančnom pláne uvediete), platí tiež, že je to veľmi variabilné. Vždy sa riaďte zdravým sedliackym rozumom, a to vo vzťahu k tomu, na aký účel, čiže komu a čomu, bude Vaša finančná projekcia slúžiť.

Prečo v podnikaní finančný plán potrebujem?

Priznám sa narovinu – vyštudovala som ekonómiu a vyštudovala som ju so záujmom. Prehľad v číslach mám intuitívne. Často kolegov vytrápim tým, že sa za pár sekúnd po prvom zhliadnutí spýtam na jedno číslo v ich tabuľke, na ktorej pracovali pár hodín – a oni vedia, že im naozaj ušlo. Znamená to, že patrím k tým, čo čísla majú radi a ani nemôžem porozumieť tým „z druhej strany brehu“?

Nemyslím. Čísla a tabuľky bývajú pre mnohých ľudí veľkým strašiakom a ja chápem, že je to najmä preto, že im nielenže intuitívne nerozumejú, ale ich aj príšerne nudia/otravujú/ namáhajú/ťažia… (doplňte podľa vlastnej skúsenosti😊).

Lenže čísla a ich sledovanie k podnikaniu patria. A verte mi, nestačí mať účtovníčku a prístup k internetbankingu. Dostatočný prehľad musíte mať Vy osobne. Napokon, nechcete náhodou podnikať práve preto, aby ste dosiahli zisk? Aby ste si zarobili nielen na seba a na najbližší mesiac, ale dosiahli časom finančnú slobodu pre celú svoju rodinu? Aby ste si mohli splniť ďalšie sny?

Ak to platí, ale stále pociťujete nechuť, zvážte nasledujúce dôvody, prečo finančný plán mať:

 1. Finančný plán je najlepším nástrojom na zistenie, či má zmysel Váš nápad na podnikanie, alebo nový nápad v existujúcom podnikaní, vôbec rozvíjať.
 2. Finančná projekcia Vám ušetrí kopu nervov, peňazí a energie. Ak z projekcie vypadne, že to vyjde asi len tak-tak a Vy preto ešte pred naliatím osobných úspor do svojho nápadu upravíte svoje pôvodne zamýšľané kroky tak, že sa Vám biznis napokon vydarí, finančný plán splnil svoju najdôležitejšiu úlohu.
 3. Ak potrebujete bankový úver alebo investora, bez tejto časti biznisplánu naňho môžete rovno zabudnúť.
 4. Finančný plán Vášho podnikania alebo zámeru Vám pomôže dosiahnuť Vaše ciele a po ceste budete mať nad ich plnením kontrolu.
 5. Finančný plán Vám výrazne zníži stres počas podnikania a umožní sa tak sústrediť na veci, čo Vás v podnikaní bavia.

Ako urobiť finančný plán v krokoch

 • Zvoľte si nástroj, v ktorom si plán urobíte. Ak ste začínajúci podnikateľ alebo malá firma, môže byť pre tvorbu finančného plánu pre Vás ideálny Microsoft Excel. Na webe je tiež niekoľko výborných rozpočtovacích softvérov zdarma alebo v tzv. verzii trial = na skúšku. Žiaľ, mnohé dobré sú zdarma len do určitého detailu (logicky, ich výroba nie je zadarmo) a je ťažké do nich dopĺňať určité položky. Ako som už uviedla aj v jednom z mojich minulých blogov, som predstaviteľom jednej zo spoločností produkujúcich takéto podnikové informačné systémy, a preto tu v snahe o nezávislosť príklady softvérov neuvádzam. Ak ale chcete v tejto veci poradiť, ozvite sa mi.

Softvér Vám zaručí niečo, čo si v Exceli musíte zabezpečiť sami – že ak doň jednu informáciu vložíte raz, potom tam, kde ju bude potrebné zadať znova, sa Vám ocitne už automaticky a bez rizika chýb (sčítania, preklepu a pod.). Excel je na druhej strane dostupný väčšine ľudí a je veľmi flexibilný. V závere tohto blogu nájdete aj zaujímavé linky na použiteľné excelovské šablóny (minimálne na inšpiráciu).

 • Zvoľte si celkové obdobie a časové rezy, na ktoré si plán vytvárate. Neprežeňte to ani jedným smerom (ani priveľa, ani primálo). Prácnosť musí byť vyvážená informačnou hodnotou, ktorú vytvorením svojej projekcie získate. Mimochodom, určité informácie, napr. výnosy a náklady, si môžete namodelovať len kvartálne, ale z príjmov a výdavkov vyplývajúci hotovostný stav trebárs už mesačne. Nech to hlavne zodpovedá povahe Vášho biznisu.
 • Zvoľte si vhodnú mieru obsahového detailu. Čo je účel Vášho finančného plánu? Vedieť, či má podnikanie vôbec zmysel? Alebo vedieť, či v niektorý mesiac nebudete potrebovať viac hotovosti, než máte k dispozícii pre podnikanie celkovo? Alebo či potrebujete úver vo výške X alebo investora s ochotou investovať do Vášho podniku Y EUR? To, ktoré obsahové položky uvediete detailne (Tržby za produkt A), a ktoré iba ako nejakú skupinu (trebárs Telefón, internet a TV, alebo Ostatné tržby) musí dávať zmysel konkrétne vo Vašom prípade.
 • Vyrobte si tabuľky. Do stĺpcov dajte zvolené jednotkové obdobie (napr. mesiace), do riadkov obsahové položky. Nezabudnite na sumarizačné (medzi)stĺpce a riadky (napr. stĺpec za 12 mesiacov = rok, riadok za všetky náklady), tie pre Vás budú podstatné. Sumarizácie a iné výpočty (napr. násobenie počtu predaných kusov a jednotkovej ceny) by mali byť urobené automaticky, čiže v Exceli cestou vzorcov.
 • Naplňte tabuľky obsahom, robte to postupne, v opakovaných krokoch, rozmýšľajte nad súvislosťami. Začnite výnosmi a nákladmi, následne z nich odvoďte hotovostné pohyby a napokon potrebné investície/úvery – čo môže byť aj Váš vklad vlastných peňazí do daného podnikania, Vás ako osoby.
 • No a napokon, pozrite sa na to, čo z projekcie vyplýva. Než ju uzavriete ako hotovú, skúste pouvažovať nad logickými úvahovými chybami. Skontrolujte, že nič nechýba, a že nič nie je prehnane optimistické ani pesimistické.

Tipy pre úspešný výsledok – dobrý finančný plán

 • Určite si spravte aj projekciu stavu hotovosti. Častou obsahovou chybou finančných plánov nováčikov býva, že si spravia len tabuľku s výnosmi a nákladmi (a z toho vyplývajúcim ziskom). Svet je ale plný firiem, ktoré skrachovali na nedostatku hotovosti, hoci podľa výnosov a nákladov boli nejaký čas v zisku. Ak úplne nerozumiete, predstavte si, kedy asi prídu niektoré faktúry a kedy ich bude treba následne zaplatiť (budú to zrejme iné dni) a taktiež, kedy Vám zákazníci reálne zaplatia (platí najmä v biznisoch, kde sa vystavujú faktúry so splatnosťou – napr. 15 alebo 30 dní, ale aj v biznisoch, kde sa vystavujú permanentky alebo napr. dávajú dodatočné množstevné zľavy a pod.). Niektoré položky budete platiť (najprv) len ročne, napríklad daň z príjmu. Mimochodom, na dane nezabudnite.
 • Premyslite si, čo budete chcieť vo svojej projekcii časom meniť a rovno to do tabuliek zakomponujte ako parameter (to je číslo, ktoré vplýva na tie ostatné len cez vzorce, a chcete si ho vedieť voľne aj dodatočne meniť). Môže ísť napríklad jednotkovú cenu konkrétneho produktu. Do projekcie potom radšej vložte riadok, kam si budete zadávať počet kusov predaných výrobkov, a pod neho riadok, ktorý zráta, koľko v danom stĺpci teda za ne v dané obdobie zarobíte (čo vypočítate ako súčin jednotkovej ceny uvedenej ako parameter a počtu predaných kusov v danom mesiaci).
  Ak tak urobíte, budete si môcť vo vašich tabuľkách modelovať rôzne scenáre, ako sa Váš biznis bude vyvíjať.
  Napriek takejto úvodnej úvahe sa Vám i neskôr pri vypĺňaní môže stať, že niečo najprv vložíte do tabuľky ako hodnotu=konkrétne číslo, a následne zistíte, že to budete chcieť mať meniteľné na základe určitého parametra. Nevadí, to je život. Aj tak ste si ušetrili kopu zbytočnej práce aspoň s tými položkami, u ktorých ste to vedeli od začiatku.
 • Nezabudnite na vizuálnu stránku. Uprostred tvorby finančného plánu zrejme zistíte, že má zmysel pohrať sa s farbami, zvýraznením fontov a pod. Každá číselná tabuľka o podnikaní je totiž naozaj dobrá najmä vtedy, keď z nej rýchlo, prehľadne ana prvý pohľad vidno, ako podnikanie finančne vychádza. Dobrý softvér na projektovanie Vám toto zabezpečí automaticky. V Exceli sa musíte zariadiť Vy sami.
 • Majte na pamäti nasledovné – to, čo uvádza finančný plán, musí logicky sedieť s jednotlivými časťami podnikateľského plánu (biznisplánu). Položky, ktoré len odhadujete, by mali byť zdokumentované výskumom, alebo aspoň vlastným prieskumom.
 • Spíšte si kvalitatívne predpoklady, na základe ktorých ste jednotlivé hodnoty vo Vašom finančnom pláne uviedli práve tak, ako ste ich uviedli. Kľudne to môžu byť jednoduché vety, alebo úvahy ako „nie viac ako 3 mesačne“, „platí pokiaľ so mnou Fero bude pracovať na plný úväzok“ a pod. Bude sa to hodiť v budúcnosti, možno ešte viac, ako samotné čísla 😊.
 • Ak ste finančne projektovali s najlepším vedomím a všetkými Vám dostupnými informáciami, uverte aj zlým správam, ktoré z nich napokon vyplynú. Viem, bolí to, ale nepodľahnite slepej túžbe dokázať si, že to aj tak nejako musí vyjsť.
  Hovorí sa, že papier znesie veľa. Podľa mňa excelovské tabuľky znesú viac. Ale Vaše bankové konto alebo úspory to zniesť fakt nemusia.
 • Nebuďte na druhej strane ani „príštipkár“. Projektujte realisticky, ale s víziou. Ak nebudete rozmýšľať aj vo veľkom, ťažko niečo veľké dosiahnete.

Praktické linky na záver

Je ešte jeden dôvod, prečo Vám Excel môže postačovať, a ja si tým dnes pomôžem – dnes je Excel už plný zaujímavých šablón, ktoré si ďalej môžete dopĺňať a pretvárať – inšpirujte sa napríklad touto a touto. K zahodeniu nie je ani táto.

Stále sa cítite neisto? Nerozumiete slovám výnosy, tržby, náklady, príjmy, atď.? Alebo sa chcete jednoducho len poradiť? Ozvite sa mi – na LinkedIne, Facebooku, Instagrame alebo na webe. Niečo vymyslíme 😊.

A pretože ste sa ma to viacerí pýtali, nabudúce sa vrátim k tomu, ako si definovať svoj cieľový trh = ideálneho zákazníka.

Scroll to top