Ako urobiť podnikateľský plán

ako urobiť podnikateľský plán
Zo série MANUÁL NA PODNIKANIE (Na čo všetko myslieť, než sa pustíte do vlastného biznisu)

Čas čítania: 6 minút

K začiatku podnikania (ale aj k jeho priebehu, pokiaľ chcete veci robiť profesionálne), patrí podnikateľský plán, nazývaný krátko aj biznisplán. Toto slovo zvykne väčšinu ľudí, ktorí ho potrebujú, strašiť – nevedia si predstaviť, čo všetko v ňom má byť, ako ho majú vytvoriť, no najmä, ako sa pri jeho tvorbe neunaviť, ako ho stvoriť účelne a jednoducho.

Dnešný blog vám na to odpovie.

       Čo je to podnikateľský plán?

Biznisplán (podnikateľský plán) je v podstate štúdia uskutočniteľnosti vášho nápadu. Je to dokument, ktorý zhrnie všetky podstatné informácie o podnikateľskom zámere do jednej ucelenej štruktúry, a ktorý kvalifikovane odpovie na otázku, prečo by váš podnikateľský zámer mohol byť na trhu úspešný.

Podnikateľský plán existuje vo veľmi veľa formátoch. Tie tradičné myslia skôr hierarchicky a postupne prechádzajú témami cca takto:

 • Zhrnutie – 5-20 viet sumarizujúcich pointu biznisplánu
 • Popis firmy – jej veľkosť a umiestnenie na trhu, dôvody existencie, čo už robí (ak existuje) a čo chce dosiahnuť
 • Popis produktu/služby – presný popis toho, čo firma má alebo bude poskytovať, so všetkým dôležitým kontextom (vlastnosti produktu, sily a slabosti, kľúčové aspekty vplývajúce na cenotvorbu,…)
 • Analýza trhu – popis aprehľad trhu, na ktorom chcete pôsobiť, prehľad konkurencie a vášho cieľového trhu a zákazníka
 • Marketingová (a PR) stratégia (plán) – vo väzbe na predchádzajúce dva body, popis toho, ako produkt/službu budete oceňovať, ako budete predávať a aká bude vaša reklama, prípadne i PR
 • Organizácia (výroba, logistika, predaj…) – všetko ostatné praktické, čo popíše, ako produkt/službu vyrobíte a doručíte na trh až ku zákazníkovi (vrátane predpredajných a popredajných služieb)
 • Riadenie (manažment) – štruktúra vášho biznisu, právna a organizačná podoba vašej firmy, popis vlastníkov a tých, čo budú biznis viesť a vykonávať, ako aj praktické kroky, ktoré treba urobiť v tejto oblasti (povolenia, registrácie a pod.)
 • Finančná analýza (plán) – ucelený formát, kde zosumarizujete náklady, výnosy, plánovaný zisk, určíte zlomový bod, odkedy bude váš biznis v zisku, podmienky/predpoklady celej vašej kalkulácie, zdroje financovania, odhad cash-flow

Nie všetky biznisy potrebujú takého robustné biznisplány. Moderná startupová doba priniesla nové formáty, vyslovene cielene jednostranové (tzv. štíhle) s nasledovným obsahom:

 • Nápad, vízia – čo (nové) vytvárate a kde to/sa vidíte o pár rokov
 • Misia – prečo chcete podnikať, aký to má zmysel a účel
 • Kľúčové ciele – niekoľko výsledkov, ktoré chcete dosiahnuť a tiež popis, ako ich budete merať
 • Stratégia – ako svoj biznis vystaviate a ako sa odlíšite od konkurencie (dôvody, pre ktoré vaši zákazníci budú kupovať práve váš produkt/službu)
 • Potrebný kapitál, očakávané náklady a želané výnosy – v podstate jednoduchá finančná projekcia
 • Plán postupnosti krokov – akčný plán, ako to celé spravíte

Ak sa ma pýtate, ktorý teda máte použiť – no, to dosť závisí od účelu biznisplánu. Možno si najprv tento blog dočítajte 😊 a na konci si dokážete odpovedať aj sami.

Ale podľa môjho názoru každý nový nápad a každý nový podnikateľ potrebuje biznisplán, ktorý bude niečo medzi. To je moja skúsenosť. Úzky biznisplán je príliš krátky a obsahovo plochý. Tradičný je príliš ako diplomovka. Naviac, podľa mňa sa úzky biznisplán nedá spraviť dosť dobre bez toho, aby ste si premysleli (skoro) všetko, čo sa nachádza v tom tradičnom. Čiže, použitím štíhleho vzoru si ušetríte čas písania-tvorby, ale rozhodne nie čas na uvažovanie, zber dát, analýzu a interpretácie. A to je pre Vás dobre.

       Načo mi vôbec bude podnikateľský plán??

O tomto sa vedie kopec sporov. Rovno hovorím, že ja som zástancom urobenia si biznisplánu, ale primeraného rozsahu – čo niekedy môžu byť tri A4-ky a inokedy sto-a-viac-stranový elaborát kombinovaný s videami, prezentáciami a inými prílohami.

Aby ste si urobili vlastný názor, uvediem kľúčové argumenty oboch táborov. Rozhodnutie je na Vás.

Argumenty za:

 • Počas tvorby biznisplánu zistíte/získate množstvo dôležitých informácií, na ktoré by ste inak prišli až počas podnikania alebo by ste na ne ani vôbec neprišli
 • Ak potrebujete investora alebo úver, bez dobrého biznisplánu ho nezískate
 • Biznisplán vám môže ušetriť kopu peňazí, energie, sklamaní a problémov
 • Biznisplán vám pomôže ostať nad vecou a nie byť zamilovaný do svojho nápadu
 • Biznisplán vám pomôže ujasniť si, ktoré kroky pri podnikaní potrebujete urobiť a v akej postupnosti, čiže vytvoriť si akčný plán

Argumenty proti:

 • Vytvoriť biznisplán znamená veľa hodín písania a násobne viac hodín získavania dát, čo je mrhanie kreativitou, časom a silami vlastníka
 • Množstvo nových biznisov sa bez biznisplánu zaobišlo a dnes sú úspešné
 • Realita sa aj tak neustále mení, takže biznisplán čoskoro „zostarne“ a jeho obsah bude málo relevantný
 • Načo teoretizovať, empirická skúsenosť je aj tak vždy iná

Ako som povedala vyššie, podľa mňa treba biznisplán mať. Akurát ho treba štruktúrou, obsahovo a rozsahom prispôsobiť zamýšľanému biznisu. Naviac, už samotný proces tvorby je pre začínajúceho podnikateľa „školou života“ – a to za oveľa menej nákladov (finančných i emočných), ako keď sa s tým všetkým, čo sa pri tvorbe biznisplánu naučí, stretne až po ceste. Lebo tie strety bývajú síce poučné, ale veľmi boľavé 😊.

       Ako urobiť podnikateľský plán v krokoch

1.KROK: Spíšte si dôvody, prečo biznisplán potrebujete. A potom sa rozhodnite sa, že potrebnú energiu investujete a svoj biznisplán dokončíte, aj keby to bolo náročné.

Až s tým počas tvorby budete mať chuť „praštiť“, pripomeňte si dôvody, prečo ste sa do neho pustili.

2.KROK Zvoľte si formát. Niekto má rád texty, niekto powerpointové prezentácie, niekto myšlienkové mapy, niekto kombinácie. Forma by mala odrážať aj to, komu bude biznisplán určený.

Dajte si námahu a vygooglite si dostupné varianty na webe (dobre teda, jednu kvalitnú linku tu uvediem aj ja). Aj keby ste pri niektorých formátoch rovno nerozumeli obsahu, inšpirujte sa aspoň ich formou.

3.KROK Začnite písať a tvoriť. Veľa pritom browsujte po webe, hľadajte potrebné informácie na všemožných miestach. A tiež sa rozprávajte s každým, kto sa vám javí, že vám môže pomôcť. Nové dôležité informácie vám môžu dať mentori, zabehaní podnikatelia aj potenciálni zákazníci. Ale niekedy prekvapí aj mladší brat alebo susedka.

4.KROK Včas biznisplán dajte niekomu prečítať, aby ho oponoval. Odporúčam toto spraviť oveľa skôr, ako ho máte celý hotový, ušetríte si kopu roboty. Ale musíte si toho človeka dobre vybrať. Mal by mať aspoň trochu biznisových skúseností a ideálne by vás mal osobnostne vyvažovať. Ja som napríklad riziko-averzný človek. Na oponentúru biznis nápadov si zásadne vyberám ľudí, ktorí so mnou nielenže dokážu nesúhlasiť – ale ktorí typologicky riziko vyslovene preferujú. A úplne najspokojnejšia som, keď sú mojím protipólom aj v iných vlastnostiach.

5.KROK Považujte svoj biznisplán za dokončený až vtedy, keď bude konzistentný. Úplne bežne sa stáva, že v úvode  si niečo myslíte a potom, keď si spíšete ďalšiu oblasť (napr. marketingový plán) prídete na to, že uvažovanie napr. o produkte alebo cenotvorbe musíte pozmeniť. To je v poriadku, tento opakovaný proces je veľmi cenný. Vylaďujete si tak vlastne, ako to celé pôjde spraviť.

Áno, môže sa stať, že biznisplán vám napokon prezradí aj to, že to nejde. Že nápad či samotné podnikanie nevychádza finančne, alebo sa produkt nedá predať, alebo je konkurencia už priveľmi „na koni“ a trh je vlastne malý. Toto je tiež veľmi cenný výsledok. Len ho musíte vedieť prijať. Neznamená to koniec nádejí na vaše podnikanie. Iba nutnosť hľadať iný, vhodnejší nápad.

       Na záver pár užitočných princípov, ako urobiť podnikateľský plán, ale nezblázniť sa:

 • Začnite tým, čo viete
 • Netrápte sa tým, čo neviete – prídete na to po čase
 • Pri písaní používajte princíp 80:20 (Paretovo pravidlo)
 • Nezamotajte sa v teórii, píšte svoj biznisplán čo najviac prakticky
 • Sumarizáciu robte až na konci
 • Nezabudnite, že forma predáva (a dobrá vizualizácia je nad zlato)

Držím vám pri písaní vášho biznisplánu palce.

Nabudúce o tom, ako si spraviť prieskum trhu.

A ak by ste sa chceli poradiť, alebo sa so mnou spojiť, ozvite sa mi na LinkedIne, Facebooku, Instagrame alebo na webe.

Scroll to top