Podnikanie vo dvojici či viacerí – ako na to?

podnikanie vo dvojici

Zo série MANUÁL NA PODNIKANIE (Na čo všetko myslieť, než sa pustíte do vlastného biznisu)

Čas čítania: 4 minúty

Zistíte, že váš nápad je super, ale zdá sa vám, že sám/sama ho možno neurobíte. Ako poňať podnikanie vo dvojici? Spolumajiteľsky, alebo radšej niekoho „len“ zamestnať? A čo bude lepšie, istejšie, či  úspešnejšie?

Rozhodnutie o tom, či začnete podnikať sám, alebo s niekým, je obvykle rozhodnutím o miere znášaného rizika, a o rýchlosti rastu. A v mnohých prípadoch taktiež o vhodnej organizačnej štruktúre.

Rôzne modely majú svoje plusy a mínusy. Platí tiež, že zrelé firmy majú svoje špecifiká, rovnako ako startupy. Aké?

Podnikanie vo dvojici, s  partnerom

Podnikanie vo dvojici, s jedným ďalším človekom, je častým modelom u startupistov, ale aj rodinných firiem. Dôvody bývajú skôr emocionálne, než pragmatické. Tento model má pritom značné plusy.

Predovšetkým, nie ste sám – na vymýšľanie, rozhodovanie, investície ani problémy. To je veľmi veľká výhoda, ktorú potvrdzujú mnohí podnikatelia najmä v úvodných rokoch, keď svoj biznis rozbiehate.

Vhodne vybratý biznis partner vás tiež môže vynikajúco vyvažovať – jeden z vás môže byť analytický, druhý skôr kreatívny. Jeden môže byť  k riziku averzný, druhý riziko vyhľadávajúci. Vyvážiť sa môžete tiež znalosťami – poznám niekoľko dvojíc, ktoré výborne snúbia napríklad background technický a ekonomický.

Situácia je o poznanie náročnejšia, ak ide súčasne o vášho životného partnera. Náročnejšie je to najmä psychologicky – podnikanie vo dvojici nesmie znamenať, že si prácu nosíte aj domov. Je zásadné, nemiešať roly pracovné s partnerskými, dohodnúť sa na pravidlách ohľadom (nemiešania súkromných a firemných) peňazí či (obojstranného venovania) času pre domácnosť… Rodinné firmy však mnohokrát fungujú dobre práve preto, že na ich čele je silný partnerský tandem, a časom sa do ich fungovania zapoja i dospievajúce deti.

V oboch prípadoch výrazne odporúčam, aby ste si kľúčové pravidlá spísali vopred. Napríklad tak, ako to spravili títo chalani, ktorí sú aj hosťami podcastu, viažuceho sa k tomuto blogu.

 

Spoločné podnikanie viacerých ľudí

V momente, ako vás je viac, ako dva kusy, pravdepodobne budete potrebovať okrem dohody o kľúčových pravidlách aj určitú organizáciu. Vaše rozdelenie vlastníckych podielov pritom nevyhnutne nemusí znamenať, že ten s najväčším podielom má byť automaticky líder v každej oblasti.

Keď je vás viac, je treba sa dohodnúť, kto bude robiť čo, ako budete vzájomne postupovať, a ako sa budete rozhodovať – a to nielen preto, aby ste boli všetci primerane spokojní. Bez jasných dohôd a organizácie budete málo pružní a efektívni.

 

Ako si vybrať vhodnú organizačnú štruktúru

Z funkčného hľadiska potrebuje v podstate každá firma, veľká či malá, vyriešiť tri oblasti:

  • obchod a marketing – každý biznis musí mať tržby a dať o sebe vedieť na trhu,
  • prevádzku (operatívu) – každý biznis potrebuje dodávať produkty a služby, či už vlastnej výroby, alebo re-predávané,
  • finančné a administratívne veci – každý podnik potrebuje prehľad o svojich financiách, zabezpečovať svoju údržbu a plniť zákonné povinnosti.

Okrem zorganizovania sa medzi sebou (ako biznis partnerov) budete v rôznych podobách a na báze rôznorodých zmlúv spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Odporúčam vám zaradiť jednotlivé role vždy pod jednu z týchto troch kľúčových oblastí (sales a marketing, prevádzka, financie a administratíva). Rozhodovať nad nimi a v danej oblasti by následne mal vždy len jeden z vás.

Takéto rozdelenie by vám mohlo fungovať celkom dlho (do značného rastu firmy). Ide totiž o jednoduchú aplikáciu tzv. funkčnej organizačnej štruktúry, častého modelu v malých a stredných firmách. Existujú aj hierarchické, divízne, maticové, tímové či sieťovo nezávislé (vyslovene decentralizované) modely.

Pre firmu v začiatkoch ale považujem funkčnú organizačnú štruktúru za najlepšiu –  je plochá, veľmi efektívna a zrozumiteľná.

 

Ako vybrať lídra

Aj keď si v biznis partnerstve s jedným či viacerými ľuďmi vážite myšlienku rovnosti, veľmi vám odporúčam, aby ste sa dohodli, že konečné slovo bude mať v prípade rozdielnych názorov jeden človek.

V prípade rovnocenných partnerstiev by tento človek mal byť najmä prevádzkovo a organizačne zdatný. Prečo to nemá byť ten najväčší kreatívec, alebo ten najväčší investor medzi vami?

Pretože vaša firma môže existovať bez geniálnych myšlienok, a dokáže outsourcovať aj finančné zdroje – ale nedokáže prežiť bez kvalitnej exekúcie. Platí, že na trhu často víťazia vynikajúco vykonané priemerné myšlienky nad chabo vykonanými geniálnymi nápadmi.

Ak máte problém dohodnúť sa o tom, akú úlohu majú zohrávať jednotlivci, môže to znamenať, že máte zásadnejší problém v samotnom partnerstve. Preto je dôležité rozhovor o organizácii, právomociach a rozhodovaní viesť čím skôr.

Máte špecifickú situáciu, alebo sa skrátka chcete poradiť? Ozvite sa mi na LinkedIne, Facebooku, Instagrame alebo na webe, niečo vymyslíme.

Scroll to top