Ukončiť podnikanie nie je hanba

ako ukoncit podnikanie

Viacerí živnostníci a malí podnikatelia dnes stoja pred dilemou, či svoje firmy udržia pri živote. Možnosť, že podnikanie zavrú, si spájajú s prehrou, stigmou, stratou osobného mena a vlastnej dôveryhodnosti, obavami. Skrátka, s ničím pozitívnym.

Už vo svojom nedávnom blogu som napísala, že každá kríza delí firmy a podnikateľov na víťazov, porazených a tých „na pomedzi“. Deje sa to nezávisle od toho, či ste ako podnikateľ spravili chyby, alebo nie.

Náš mediálny a verejný priestor je plný príbehov o podnikateľskom úspechu, návodov, ako zbohatnúť, rád, ako sa stať finančne nezávislým, slobodným. Dokonca aj v tejto aktuálnej kríze sa ako prvé informácie z firemného prostredia objavili tie o hrdinských, charitatívnych činoch niektorých firiem, ktoré pomáhajú, hoci im klesli tržby.

Pragmatických rád a informácií, kedy je dobré, správne a rozumné ukončiť svoje podnikanie, je však podstatne menej. Rovnako ako faktov – že sa tak na celom svete deje veľmi často, v podstate bežne, a že ide o normálnu možnosť.

Zavrieť firmu nie je hanba

Zavrieť firmu nie je hanba, je to reálna, rozumná alternatíva. Vedeli ste, že približne 3 z 5 podnikateľov, ktorí začínajú podnikať, skončí počas prvých piatich rokov? Neznamená to, že všetky skrachujú. Ich podnikanie často skončí riadene – čo je oveľa lepšie, ako neriadený konkurz, či bankrot. V niektorých prípadoch ide o dočasné zmrazenie – pozastavenie činnosti, čo je tiež logická a rozumná možnosť, a k biznisu patrí.

Poďme sa teda pozrieť na to, kedy je ukončenie alebo zmrazenie firmy úplne na mieste. Zoznam platí na časy v kríze, i mimo nej.

Kedy je racionálne podnikanie ukončiť

  • Ak nemáte dostatok hotovosti. To, či vám hotovosť chýba, alebo bude chýbať, musíte vedieť na základe toho, že plánujete, nie na základe aktuálneho stavu na účte. Aj keď je ťažké odhadnúť najbližšie týždne i mesiace, potrebujete vlastný najlepší odhad, dokedy konkrétne vaša zlá situácia s príjmami/výnosmi potrvá. Do neho zakomponujte všetky očakávané výdavky/náklady a tak budete schopní odhadnúť až na dennej báze, koľko hotovosti budete potrebovať. Potom odhad priebežne aktualizujte.

Nedostatok hotovosti, ktorý je plánovaný a dočasný, je v poriadku prekonať úvermi, odkladom platieb a splátok a dotovaním z vlastného vrecka. Neplánovaný a prehlbujúci sa nedostatok hotovosti však úvermi, pôžičkami a inými dlhmi dlhodobo určite nevykrývajte. Naopak, seriózne zvážte dočasné uspatie firmy, alebo ukončenie jej podnikania.

  • Ak neplníte svoje plány už dlhšie. Ak sa vám svoj plán nedarí dosiahnuť niekoľko mesiacov (mimo krízy platí, v závislosti od segmentu, obvykle 6-18 mesiacov, momentálne odporúčam skôr 3-6), opakovane presúvate vo svojich odhadoch bod zlomu (t.j. moment, keď sa dostanete do prevádzkového plusu), máte vážne finančné problémy a dlh sa iba hromadí, máte ešte dve možnosti: skúste predať svoje zvyšné aktíva, alebo vyhlásiť konkurz. Určite je ideálne, keď dokážete uhradiť všetky svoje záväzky voči zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, ale môže to byť nemožné. Práve preto je jednou zo zákonných možností riadený, vami vyvolaný konkurz. Nie je to nič príjemné ani jednoduché, ale je to alternatíva.
  • Ak Vám zlyháva osobné zdravie. Malé podnikanie je bytostne závislé na majiteľovi. Ten je obchodníkom, personalistom, potenciálnym záskokom za každého zamestnanca, manažérom, finančníkom… Je absolútne kritické, aby bol zdravotne dlhodobo v poriadku. Platí to nielen na fyzické zdravie, ale i duševné. Zmraziť alebo ukončiť podnikanie zo zdravotných príčin, aj keď na vás závisia ďalší dodávatelia, zamestnanci a rodina, nie je hanba ani zlyhanie – naopak, je to zodpovedné. Majte na mysli, že ak sa nepostaráte o seba, nedokážete sa postarať ani o ostatných.
  • Ak je ohrozený Váš osobný život. Nedávno som v jednom článku čítala aktuálny príbeh, ako si majiteľ si znížil plat na 250 eur a svojim piatim zamestnancom znížil plat o polovicu. Neviem nič viac o tomto konkrétnom prípade, ale u živnostníkov a malých podnikateľov je dosť typické, že na zamestnancov a spolupracovníkov myslia zďaleka viac, ako na seba. Obdivuhodné je to však len dovtedy, kým je to rozumné.

Skončiť s firmou, ktorú budujete roky, je neľahké a boľavé. Ale ak v snahe zachrániť firmu rozvrátite svoj osobný život a rodinu, čo vám naozaj ostane? Táto kríza nie je koniec sveta, a každá kríza raz pominula, aj táto pominie. Ak máte podnikateľského ducha, k podnikaniu sa vrátite. Dnes je treba zvažovať najmä pragmatické riešenia – a ak nim patrí pozastavenie živnosti, pobyt na úrade práce či pomoc od rodiny či priateľov, nebráňte sa im. Nie je to hanba, je to rozumná možnosť.

  • Ak vám to „hovorí“ trh alebo firma sama. Ak ste svoj produkt či službu prerábali už mnohokrát, investovali ste do zariadenia, marketingu či čohokoľvek súvisiaceho dosť prostriedkov a opakujete si, že „sa to iba stále nerozbehlo“, je namieste sa spýtať, či nemilujete svoj produkt viac, ako vaši zákazníci. Možno sa trh posunul a vy nedokážete ponúknuť dosť lacnú alebo dosť konkurencieschopnú alternatívu. Možno trh ešte nedozrel. A možno ste o trh prišli tým, že vaši zákazníci na dlho nebudú mať dosť zdrojov, aby si u vás niečo kúpili či objednali. Podobným signálom je aj to, keď od vás odchádzajú vaši kľúčoví zamestnanci. Nie je prehra priznať, že veci sa majú takto. Prehrou môže byť neprijať to a nezvážiť zmrazenie alebo ukončenie tejto činnosti.
  • Ak vám chýba vášeň. V dnešných časoch tento bod môže pôsobiť až bizarne. Niekto má mať ten problém, že ho to, čo robí, nebaví? Lenže tu nejde o žiaden výstrelok. Frustrácia vedie k rezignácii, rezignácia vedie k nesprávnym úsudkom a rozhodnutiam. Vaše prežívanie môže byť predvojom depresie, alebo iných problémov, ktoré intuitívne vnímate, že vás čakajú za rohom. A preto ak cítite, že sa už nedokážete reštartovať, môže byť ten správny čas s podnikaním prestať. Neznamená to, že ste zlyhali. Majiteľ malej firmy tým, že jej fungovanie ukončí, môže prestať robiť to, čo nie je úspešné, a neskôr začať novú cestu, ktorá úspešná bude. Dočasne sa môžete aj zamestnať. Alebo, ak máte malé dieťa, môžete ísť namiesto partnera/partnerky na OČR. V každom prípade dlhodobú stratu záujmu neignorujte.
  • Ak ste v prechodnej fáze života. Možno ste začali v malom podnikať doma, keď boli deti malé, aby ste im mohli byť k dispozícii – lenže tie už vyrástli a nepotrebujú vašu prítomnosť doma. Alebo možno podnikáte z domu, lebo ste chceli byť samostatní, ale výrazne vám chýba spoločenská interakcia v tradičnej kancelárii. A možno je toto už vaša tretia vážnejšia kríza v podnikaní a vy sa vzhľadom k veku necítite na ďalší štart od nuly. Ak sa nachádzate v novej, inej fáze svojho života, nájdite si čas, aby ste zistili, či je vaše podnikanie ešte stále v súlade s tým, čo chcete a potrebujete. Ak to tak nie je, nie je hanbou ho ukončiť. Je to racionálne.
  • Ak platí niečo z vyššie uvedeného a firmu nejde dočasne „uspať“, teda zastaviť alebo enormne znížiť jej činnosť a náklady s ňou spojené na definovanú dobu.

Na záver

Vážna prekážka niekedy spočíva v emóciách. Ak viete, že podnikanie treba ukončiť, musíte byť disciplinovaní. Musíte mať potrebnú mentálnu odolnosť, aby ste sa dôsledne držali svojho rozhodnutia. A výzvou pre mnohých podnikateľov je, že sú k podniku príliš citovo pripútaní. Ak to platí aj vo vašom prípade, hrozí, že sa budete snažiť vydržať za každú cenu. A to aj takú, ktorú by ste s väčším nadhľadom v skutočnosti neboli ochotní zaplatiť.

Moja posledná rada pri zvažovaní ukončenia podnikania je dnes asi najdôležitejšia – urobte to skôr, ako sa vašou najlepšou, alebo jedinou možnosťou stane osobný bankrot.   A ak by ste sa chceli poradiť, ale skôr individuálne, ozvite sa mi na LinkedIne, FacebookuInstagrame alebo na webe, niečo vymyslíme.

Scroll to top