Vaši ľudia = meno firmy dnes platí viac než inokedy

pomoc v korona krize

Malé firmy sú bytostne späté s tvárou, charakterom a menom svojho majiteľa. Majiteľ je manažérom, obchodníkom, kreatívcom, ekonónom, šoférom, záskokom za ktorúkoľvek rolu…podľa toho, čo si aktuálna situácia vyžiada.

Dobré meno firmy = pomoc v korona kríze

Ak vlastníte malú firmu, presne viete, že vaša firma bude mať len také meno, a len takú povesť, akú máte Vy ako človek. A nejde len o povesť’. Vlastník je obvykle podnikavý, kreatívny a angažovaný. Je odborníkom vo svojej oblasti a je  vždy pripravený rozumieť zákazníkovi a jeho potrebám. Zrejme taký ste – napokon, to býva obvyklý dôvod, prečo si ľudia vôbec trúfnu firmu založiť, a prečo sú presvedčení, že na trhu plnom konkurencie s ňou uspejú.

Na svojho zákazníka však nepôsobíte len Vy sami. Ak máte čo i len jedného zamestnanca, tak na to, aký zážitok a dojem si zákazník odnesie o Vašej firme, vplýva i on. Nielen to – tento zamestnanec naň vplýva často viac, než ste ochotní si pripustiť. Ak ste živnostníkom, platí to tiež primerane; na vášho zákazníka vplývajú aj ľudia, ktorí sú vašimi subdodávateľmi či partnermi.

Asi to pre Vás nie je nič nového. Prečo je to teda spomínam práve dnes, v kontexte korona krízy? Pretože dnes platí, že vaši ľudia môžu vášmu biznisu pomôcť, alebo poškodiť ešte viac, ako za dobrých čias.

Empatickí zamestnanci = pomoc v korona kríze

Po prvé, momentálne nových zákazníkov získate ťažšie, ak vôbec – či už ste v segmente B2B (business-to-business, čiže firma-firme) alebo B2C (business-to-consumer, čiže firma-koncovému zákazníkovi/spotrebiteľovi). Firmy i ľudia šetria, hľadajú spôsoby, ako zaplatiť menej, alebo platiť aspoň v dlhšom horizonte. A aj existujúci zákazníci sú v situácii, že prehodnocujú, s kým a za akých podmienok budú spolupracovať.

A po druhé, aktuálne sú ľudia celkovo citlivejší a menej pozitívni. Logicky – časť z nich rieši existenčné problémy, osobné alebo vo firme. Ďalšia časť (výrazná) je už dva mesiace vystavená novým výzvam v domácnosti – deti, s ktorými sa treba neustále učiť, partner, s ktorým treba nonstop zdieľať spoločné priestory, nekončiaci informačný prúd médií, neistota, kedy aktuálny stav skončí.

Preto dnes ešte viac, ako inokedy platí, že zákazníka Vám môže udržať, alebo stratiť, Váš zamestnanec/spolupracovník. Preto, aj keď toho určite máte vyše hlavy – zastavte sa a nájdite si čas o tom svojim ľuďom povedať. Požiadajte ich, aby boli v týchto časoch mimoriadne empatickí a trpezliví. Aby viac než inokedy pri svojich činoch rozmýšľali, ako to, čo robia, bude vidieť a vnímať zákazník. Skúste im prípadne pomôcť ako ľuďom, aby aj oni svoju osobnú situáciu zvládali lepšie, šťastnejšie alebo aspoň pokojnejšie.

Dôvera sa buduje roky. Stratiť ju možno za sekundu. A opätovne ju získať trvá celú večnosť.

Ak by ste sa chceli poradiť, alebo sa jednoducho so mnou spojiť, ozvite sa mi na LinkedIne, FacebookuInstagrame alebo na webe.

Scroll to top